× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Zdrowia POCZMED

Punkt pobrań materiału do badań - Przychodnia Zdrowia "POCZMED"

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Punkt pobrań materiałów do badań

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

32-2532230
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
40-940 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1